Đăng Kí Thành Viên
Đăng Nhập

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN THÂN THIẾT RIO CINEMAS

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN THÂN THIẾT RIO CINEMAS

A. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

- Tất cả các cá nhân trên 12 tuổi không giới hạn về quốc tịch, có quyền công dân, có địa chỉ thư tín tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành thành viên Chương trình Thẻ thành viên.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia Chương trình với tư cách một cá nhân.
- Thành viên Riocinemas tham gia trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng về quyền lợi .
- Thành viên đồng ý tiếp nhận thư điện thử, thư trực tiếp từ RIO CINEMAS.

B. CÁCH ĐĂNG KÝ

   1. Đăng ký trực tuyến:

- Vui lòng click vào link này và điền đầy đủ thông tin đăng ký theo hướng dẫn.
- Sau khi đăng ký thành công Khách hàng sẽ nhận được 1 mã thành viên và link kích hoạt tài khoản được gửi về mail để kích hoạt tài khoản.
- Sau khi kích hoạt thành công khách hàng có thể sử dụng tài khoản và mã để tích điểm khi mua vé online hoặc mua trực tiếp tại rạp.

    2. Đăng ký tại rạp:

Khách hàng vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký tại quầy Dịch vụ Khách hàng để được nhân viên hướng dẫn.

* Ghi chú:

     • Thông tin định danh thành viên gồm mã, email và số điện thoại bắt buộc phải hợp lệ.

     • Mã không hợp lệ là mã không có thực tại thời điểm RiO Cinemas rà soát dữ liệu thành viên.

     • Số điện thoại không hợp lệ là số điện thoại không liên lạc được hoặc số điện thoại không thuộc sở hữu của chủ tài khoản thành viên ở thời điểm RiO Cinemas  ra soát dữ liệu thành viên.

     • Với các trường hợp không hợp lệ, RiO Cinemas có quyền xóa tài khoản thành viên mà không cần thông báo trước.

     • Các tài khoản không có thông tin định danh gồm mã, email và số điện thoại hợp lệ, RiO Cinemas  có quyền xóa tài khoản mà không cần báo trước.

     • Điểm tích lũy có giá trị áp dụng tại tất cả các rạp RiO Cinemas trên toàn quốc. 

     • Quà tặng được đổi bằng điểm tích lũy của thành viên và không phải bù thêm tiền không giới hạn số lượng quà tặng được đổi.

C. HƯỚNG DẪN TÍCH LŨY ĐIỂM

  - Thành viên mua bất kỳ những sản phẩm đang được bán tại các cụm rạp RIO CINEMAS trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến, thành viên sẽ được tích lũy vào tài khoản thành viên.

  - Mỗi 1,000 đồng = 1 điểm.. (Áp dụng với tất cả sản phẩm: vé xem phim, bắp, nước, combo … )

Lưu ý: Đối với những giao dịch trực tuyến, thành viên phải đăng nhập vào tài khoản mới được quyền tích điểm hợp lệ.

D. HƯỚNG DẪN ĐỔI QUÀ: 

        Quà sẽ được đổi trực tiếp tại các cụm rạp RIO CINEMAS trên toàn quốc.

        Thành viên chỉ có thể đổi các quà tặng tại rạp như: Vé, Bắp nước, combo....

                Bước 1: Thành viên trình mã thành viên của mình tại quầy vé hoặc quầy bắp nước 

                Bước 2: Thông báo với nhân viên quà tặng muốn qui đổi 

                Bước 3: Nhân viên kiểm tra số điểm tích lũy của thành viên. Nếu đủ điểm sẽ tiến hành đổi quà.   

    * Quy định đổi quà :

            500 điểm = 1 nước                                             1000 điểm = 1 vé xem phim 2D

            700 điểm = 1 bắp                                               1200 điểm = 1 vé xem phim 3D

            800 điểm = 1 combo lớn                                    1600 điểm = 4 vé xem phim 2D/3D

     * Điều kiện đổi quà:

             • Thành viên phải có đủ số điểm tích lũy tương ứng với phần quà. 
             • Quà tặng đều được nhận tại quầy vé hoặc quầy bắp nước 
             • Không được quy đổi quà ra tiền mặt hay chuyển nhượng
             • Thành viên có thể đổi quà tại bất kỳ cụm rạp RIO CINEMAS trên toàn quốc, thành viên phải cung cấp mã thành viên để nhận quà.

E. QUY ĐỊNH

Rio Cinemas được quyền quyết định các quyền lợi của thành viên cũng như các điều kiện sử dụng liên quan đến thời hạn và phạm vi các cụm rạp áp dụng.
Rio Cinemas được phép sử dụng các thông tin ghi trong mẫu đăng ký và tất cả những dữ liệu liên quan đến việc mua sản phẩm – dịch vụ của khách hàng tại hệ thống các cụm rạp Rio Cinemas áp dụng chương trình thành viên để hỗ trợ cho các hoạt động marketing, thống kê và quản lý chương trình. Tất cả dữ liệu liên quan đến Thành viên sẽ được bảo mật.
Mọi thông tin và thay đổi liên quan đến Chương trình Thành Viên sẽ được thông báo và cập nhật tại Website http://riocinemas.vn/